NASTANAK VENECIJE

NASTANAK VENECIJE


Bježeći pred Gotima koji su pljačkali i palili sve pred sobom na putu prema jugu, odnosno Rimu, stanovnici Veneta potražili su utočište na nenaseljenim i neobrađenim otocima svoje močvarne obale. Tamo su sagradili sela i iz pepela rimske prošlosti uzdigla se Venecija (prema tradiciji, grad je osnovan 421. godine.). Iskorištavanjem lako branjivog položaja na moru uspostavljene su važne trgovačke veze s Bizantom. Venecija je svoju snagu  razmetljivo pokazala drskom krađom relikvija Sv. Marka Evanđelista iz Aleksandrije u Egiptu.

Atilin tron
literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 40. - 41.str
 
                                
POČECI VENECIJENajstarije venecijanske naseobine Most Rialto (od Rivo Alto = "visoka obala") obilježava mjesto jedne od mnogobrojnih najranijih naseobina.     
                                                
Stari Rialto
      
Katedrala u Torcellu najstarija je sačuvana građevina u Veneciji, a bazilika Sv. Marka čuva blago iz mnogih razdoblja.

Katedrala u Torcellu
                      
Katedrala u Torcellu ukrašava i mozaik iz 11. stoljeća, remek - djelo bizantske umjetnosti, vjerojatno djelo nekog obrtnika iz Konstantinopola.
                                       
mozaik iz 11. stoljeća
Rani venecijanski novčići čuvaju se u muzeju Correr 
Sv. Theodor

   

Biskup iz Altina, Katedrala u Torcellu utemeljena je 639. godine, kada je biskup iz Altina predvodio masovni egzodus na otoke u laguni, bježeći pred lombardskim osvajačima.
 

Originalni kip Sv. Teodora nalazi se u dvorištu Duždeve palače.

             
Pala d`Oro, oltarna slika iz crkve Sv. Marka, iz 10. stoljeća, prikazuje trgovce koji donose opljačkane relikvije Sv. Marka u Veneciji.


Krađa relikvija Sv. Marca iz Constantinopola


literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 40. - 41.str
                        

DONOŠENJE RELIKVIJA


Mozaik iz 13. stoljeća s pročelja Sv. Marka prikazuje donošenje tijela Sv. Marka u novoizgrađenu baziliku gdje je ponovno pokopan 832. godine. Čuvajući relikvije tako važnog sveca, Venecija je pokazala svoju želju da postane jednim od najistaknutijih gradova kršćanskog svijeta, izjednačen s Rimom

San Marco (mozaik u basilici) kako je izgledao prije obnove u 14. stoljeću.

Mosaic iz 13. stoljeća s pročelja Basilice Sv. Marca
                             
Pljačkanje ostataka Sv. Marka iz Aleksandrije shvaćeno je kao čin antimuslimanske pobožnosti.
Dužd i njegova pratnja nose kape i ogrtače bizantinskog stila.

literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 40. - 41.str


PRVI KRIŽARSKI RAT (1095. - 1099.)

 Venecija je križarske ratove vješto iskorištavala za vlastiti probitak, stječući vrijedna trgovačka prava u osvojenim gradovima kao što su Antiobija i Tripoli.

Prvi križarski rat
literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 40. - 41.str

           
DIPLOMACIJA

Na starteškom položaju između moćnog Rima i Bizanta, Venecija je stalno koristila svoje diplomatske vještine. Ovdje Dužd Ziani prima Frederika I., svetog rimskog cara kojega je izmirio s papom Aleksandrom III. 1177. godine.


Dužd Ziani i Frederick I
              
SVETI THEODOR

Bizantinski car imenovao je Sv. Teodora svetcem zaštitnikom Venecije. Umjesto toga Venecija je izabrala Sv. Marka što je bio čin prkosa prema Bizantskoj vlasti.

Sv. Theodor

literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 40. - 41.str
                             

Nema komentara:

Objavi komentar