VENECIJANSKA RASKOŠNA DEKADENCIJA


VENECIJANSKA RASKOŠNA DEKADENCIJA


Arlechino i Pantalone
                      
U 18. stoljeću, kada više nije bila najveća sila, Venecija je postala sinonimom za dekadenciju jer je venecijansko plemstvo rasipalo svoje naslijeđeno bogatstvo na raskošne zabave i kockarnice. Sve je to nestalo 1797. godine kada je grad opsjeo Napoleon, koji je zahtijevao abdikciju dužda. Napoleon je prepustio grad svojim protivnicima Austrijancima, čija je često autoritarna vladavina otjerala mnoge ljude iz Veneta i potakla ih na pridruživanje predhodnici revolucionarnog pokreta Risorgimento. Cilj pokreta, koji je u Veneciji vodio Daniele Manin, bio je stvaranje slobodne i ujedinjene Italije, san koji nije do kraja ostvaren sve do 1870. godine, četiri godine nakon što je Venecija oslobođena od austrijske vlasti.
 
Giacomo Casanova
literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 46. - 47.str                               


VENECIJA 18. STOLJEĆA


Museo Storico Navale izlaže prekrasno izrađen model Bucintoroa i njegovu originalnu zastavu.

Bucintoro
             
Koncerti Vivaldijevih djela redovito se održavaju u crkvi Santa Maria della Pieta. Slike Guardija, Canaletta i Longhija odražavaju duh vremena, a nalaze se u Accademiji, muzeju Correr i Ca` Rezzonico.

Bogatstva su rasipana na luksuzne vlasulje, dragulje i odjeću za kostimirane balove i kazalište. Ova cipela sa visokom petom nalazi se u muzeju Correr.

                          

Komične groteske o Harlekinu i Pantaloneu u opernoj kući La Fenice osiguravale su popularnost kazališta među Venecijancima.
       
Arlechino i Pantalone

literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 46. - 47.str
  

CARSKI RITUALCanalettova slika: Uvala Sv. Marka na blagdan Uzašašća (oko 1733. godine) svjedoči o ispraznom sjaju Venecije u predvečerje njezine propasti. Duždeva zlatna i grimizna barka porinuta je za godišnju svečanost vjenčanja Venecije i mora.
Kockarska groznica tako je zahvatila grad da su igrači stolovi postavljeni između stupova na Piazzi.                        
Canalettova slika: Uvala Sv. Marka na blagdan Uzašašća
 
Bucintoro, duždeva svečana barka.

Bucintoro
  
Zakoni o raskoši, doneseni 1562. godine, određivali su da sve venecijanske gondole moraju biti crne kako bi spriječili raskošno iskazivanje bogatstva.

Državna kockarnica. Zloglasni Ridotto, otvoren za sve s maskom na licu, zatvoren je 1774. godine jer je mnogo Venecijanaca bankrotiralo.

Ridotto
                             
Caffe Pedrocchi. Nekoliko intelektualaca kojima je ovaj raskošno ukrašen kafić u Padovi bio bazom, pogubljeno je 1831. godine zbog organiziranja otpora protiv austrijske vlasti.

Caffe Pedrocchi
                               
Konji Sv. Marka. Među umjetničkim blagom koje je opljačkao Napoleon bila su i četiri konja Sv. Marka, simboli slobode Venecije. Konji su vraćeni 1815. godine.
             
Konji Sv. Marka
literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 46. - 47.str
           
           
ANTONIO VIVALDI (1678. - 1741.)


Pomodni Venecijanci okupili su se da čuju najnoviju kompoziciju crvenokosog svećenika, koju su izvodile djevojčice iz sirotišta Ospedale della Pieta. Najpoznatije Vivaldijevo djelo, Četiri godišnja doba (1725. godine), postiglo je veliki uspjeh u čitavoj Europi.

Antonio Vivaldi
                            
Spajanje s kopnom. Venecija je izašla iz izolacije 1846. godine kada je nadvožnjak povezao grad s kopnom i s italijanskom željezničkom mrežom.
                        
Ponte della Liberta

Caffe Florian 1720.
 
Deodatu Dolomieu (1750. - 1801.)
                                                                                      
Daniele Manin (1804. - 1857.)
                                                                       
Byron
literatura: Žderić D., Glamuzina D., Karabatić I., Žderić I., Kozole L., Baniček M., i Šarić I. Venecija i Veneto - Eyewitness travel guide: Upoznajte Veneciju i Veneto - Povijest Venecije i Veneta. ISBN/EAN: 9789531200479. Zagreb: Profil International, 2005., 46. - 47.str
                           

Nema komentara:

Objavi komentar